Engineering

OTC actua com un proveïdor tecnològic de primer nivell que aporta solucions i productes innovadors orientats a la connectivitat del vehicle i la millora de la interacció d’aquest amb l’usuari.
Integrem en els vehicles les nostres tecnologies de control, comunicacions i connectivitat amb l’usuari com a centre de tot el procés, aconseguint proporcionar-li una experiència d’ús del vehicle totalment innovadora i amb un alt valor afegit.
Aportem solucions que permeten als nostres clients oferir nous models de negoci, diferenciar-se de la competència i fidelitzar els seus clients.

Engineering

OTC actua com un proveïdor tecnològic de primer nivell que aporta solucions i productes innovadors orientats a la connectivitat del vehicle i la millora de la interacció d’aquest amb l’usuari.
Integrem en els vehicles les nostres tecnologies de control, comunicacions i connectivitat amb l’usuari com a centre de tot el procés, aconseguint proporcionar-li una experiència d’ús del vehicle totalment innovadora i amb un alt valor afegit.
Aportem solucions que permeten als nostres clients oferir nous models de negoci, diferenciar-se de la competència i fidelitzar els seus clients.

Tecnologies

Desenvolupem productes i solucions de connectivitat vehicular. Dotem els vehicles de noves funcions que permeten la comunicació entre aquest, l’entorn i l’usuari, aportant-li una gran millora de l’experiència d’ús i valor afegit.
Keyless 3.0

Solució que permet a l’usuari accedir i bloquejar el seu vehicle a través del seu telèfon mòbil sense necessitat de claus físiques.

iDash

Solució que permet a l’usuari personalitzar les prestacions del seu vehicle (velocitat màxima, revolucions per minut...) i obtenir-ne informació del seu estat en temps real.

Capturas

Solució telemàtica que permet al vehicle connectar-se a la infraestructura per oferir solucions de gestió, accés i informació per l’usuari.

Tecnologies

Desenvolupem productes i solucions de connectivitat vehicular. Dotem els vehicles de noves funcions que permeten la comunicació entre aquest, l’entorn i l’usuari, aportant-li una gran millora de l’experiència d’ús i valor afegit.
Keyless 3.0

Solució que permet a l’usuari accedir i bloquejar el seu vehicle a través del seu telèfon mòbil sense necessitat de claus físiques.

iDash

Solució que permet a l’usuari personalitzar les prestacions del seu vehicle (velocitat màxima, revolucions per minut...) i obtenir-ne informació del seu estat en temps real.

Capturas

Solució telemàtica que permet al vehicle connectar-se a la infraestructura per oferir solucions de gestió, accés i informació per l’usuari.

OTC és una enginyeria que treballa en el present pensant en el futur

Serveis

Actualment disposem d’un ampli ventall de solucions de connectivitat off-the-shelf que permeten ser integrades directament pels nostres clients. Oferim productes i solucions de connectivitat en paquets estandarditzats, o bé realitzem desenvolupaments a la mida de les necessitats dels nostres clients

ON BOARD TELEMATIC UNITS · BIKE MANAGERS · VCU’s · CLOUD SERVICES TELEMATIC PLATFORM · CONNECTED APP’s

Casos d'èxit

Estem en avanç continu…
VOLTA 2011/2012

Desenvolupament de la VCU (Vehicle Control Unit) per la moto elèctrica de Volta

SINGAZ 2013

Integració de la plataforma CAPTURAS per solucions de Scooter Sharing a Holanda

FACOMSA 2013/2014

Desenvolupament conjunt del producte iDASH. Integració de la tecnologia de connectivitat de OTC amb el panell d’instruments de Facomsa

Bultaco 2015

Desenvolupament de la unitat de control i telemàtica del model de motocicleta elèctrica Brinco. Integració de les tecnologies de OTC Keyless NFC i iDASH per la connectivitat vehicular amb SmartPhone

TORROT 2015/2016

Desenvolupament de la VCU (vehicle control unit), per el model de motocicleta elèctrica MUVI. Integració de les tecnologies de OTC de connectivitat iDASH per fer viable la comunicació vehicle – usuari a través de SmartPhone

TORROT 2015/2016

Connectivity Pack for Kids. Desenvolupament d’una unitat telemàtica pel model de motocicleta elèctrica KIDS, aconseguint que l’usuari pugui configurar i controlar el vehicle des del seu SmartPhone a distància i en temps real

Tecnologia . Solucions . Utilitats . Producte