OTC Engineering és una enginyeria

multidisciplinària amb un alt contingut

tecnològic i un ADN innovador